Consigliere Creativo

Zoals Vito Corleone zijn Tom Hagen had, kun je als adverteerder over je eigen Consigliere Creativo beschikken. Ik ben in te huren door adverteerders, maar ook door bureaus voor second opinions, positioneringsvraagstukken, briefingchecks, reviewsessies en merkevaluaties. Je kunt me boeken voor een halve of een hele dag. 

Misschien wil je een briefing tegen me aanhouden of wil je dat ik meekijk naar het creatieve werk. Misschien wil je dat ik een brainstormsessie leid. Misschien wil je een keer een middag over je merk bomen. Of wil je gewoon even een frisse blik.

Over dat laatste: ik heb gemerkt dat het juist de eerste, korte gesprekken zijn die nieuw licht kunnen laten schijnen op zaken die een beetje vast zijn gaan zitten. Door mijn ervaring weet ik snel te schakelen en verbanden te leggen die al direct kunnen leiden tot nieuwe inzichten.

Ik hoop dat ik je nieuwsgierig heb gemaakt. Ik kom graag een keer langs om een en ander nader toe te lichten.

Over de hoogte van de fee praat een consigliere liever niet in het openbaar. Daarover informeer ik je dan persoonlijk.